Skip to main content

Posts

Үдийн цай 
1. Үдийн цайг эцэг эх нар өгж явуулна.
2. Долоо хоног тутам пицца өгөх багөөд эцэг эх нaр захиалана.
(улирлийн эхэнд захиалана. 
3. Хоёр удаа гадаа гарах (завсралагаа) бөгөөд өөрсдийн авчирсан хөнгөн зуушнуудаа иднэ. 
4. Эцэг эх нар хоол бэлтгэж өгөх боломжгүй бол сургуулиас хоол захиална.

Recent posts
۞Би Монголд 6 жил сурсан Канадад сураад удаагуй байгаа. Энэхүү блогоор дамжуулан өөрт төрсөн сэтгэгдлийг бичих болно. ۞